POLLUCIT velmi vzácný cesiový minerál

Tento velmi vzácný cesiový minerál je velmi vyhledávaným sběratelským klenotem. Pollucit patří do skupiny zeolitů.Tvoří řadu pevných roztoků jako analog cesia (Cs) s analcimem , analogem sodíku.

Pollucit v kvalitě drahokamů je nejen velmi vzácný, je to také jediný minerál, který má Cs jako základní složku. Tento minerál slouží jako hlavní ruda pro cesium. Tyto pollucity na matrici vykazují modrobílou fluorescenci. Pollucity mohou dosáhnout tvrdosti křemene (7) a nevyžadují žádnou zvláštní péči nebo nastavení. V kovové formě je cesium toxické a izotopy produkované jako jaderný odpad nebo pro lékařské účely jsou radioaktivní. Přirozeně se vyskytující cesium, jaké se nachází v pollucitových drahokamech, by však nemělo představovat žádná rizika.

Tento klenot najdete spíše ve sbírkách minerálů než ve sbírkách šperků. Nedávné nálezy v kvalitě drahokamů v Afghánistánu by to však mohly změnit.

Tento minerál byl objeven v roce 1846 na Elbě v Itálii a byl pojmenován po Polluxovi, dvojčeti Castora v klasické mytologii. Objevitelé jej spojili s kastoritem, pojmenovaným po Castorovi, protože oba se u tohoto zdroje vyskytovaly v žulových pegmatitech bohatých na lithium. Přestože byl kastorit později přejmenován na petalit , název pollucit mu zůstal.

Kupodivu, podle mýtu byl Pollux nesmrtelný, zatímco Castor byl smrtelný. Stejně tak pominul název „kastorit“. Některé mýty navíc tvrdí, že dvojčata měla různé otce, nesmrtelného Dia a smrtelného Tyndarea. I když byly tyto minerály původně spárované, ukázalo se, že jsou také odlišné.

Tento unikátní sbírkový minerál najdete v naší nabídce minerálů na e-shopu.

MINERALS-STONES